คุณอาจชอบ

96.5 คลื่นความคิด (Thinking Radio)

เข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิด

FM 96.5 คลื่นความคิด เป็นคลื่นวิทยุของ อสมท มีสโลแกนว่า เข้มทกสาระ ข้นทุกความคิด ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง มีทั้งรายการข่าว สนทนา ดนตรี และธุรกิจ สามารถฟังแบบออนไลน์ได้

โปรแกรมและผู้ประกาศ

ข่าวเข้มประเด็นข้น, ข่าวเข้มประเด็นอาเซียน, CEO Vision, รู้ใช้ เข้าใจเงิน, เวทีความคิด, Auto Talk, ดร.นเิวศน์ เหมวชริวรากร, จิระ ห้องสำเริง, สังกมา สารวัตร, ประจักษ์ มะวงศ์สา, วิกรม กรมดิษฐ์, กาญจนา หงษ์ทอง

ความถี่ FM

  • Bangkok : 96.5 FM

ติดต่อ

เว็บไซต์: http://www.thinkingradio.net/index

ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 22481657


โซเชียลมีเดีย