คุณอาจชอบ

NBT - Radio Thailand 88 FM


สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 88 MHz เป็นเครือข่ายวิทยุภาคภาษาต่างประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ มีรายการข่าว สารคดี และเพลงสากลออกอากาศออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

โปรแกรมและผู้ประกาศ

News Flash, Midday News FM 88, Morning Variety, New Magazine, Dhamma Talk online

ความถี่ FM

  • Bangkok : 88.0 FM

ติดต่อ

เว็บไซต์: http://nbt.prd.go.th/

ที่อยู่: 236 ถนนวิภาวดีรังสิต , แขวงดินแดง เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร 10400, ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 22771966


โซเชียลมีเดีย